Alice Horsman Oefentherapie Ommen
Chevalleraustraat 13 - 7731 EE Ommen
- 0529 - 45 12 57

De psychosomatisch oefentherapeuten Anja Mulder, Margreet Tombrock en Alice Horsman hebben de handen ineen geslagen en een voorlichtingsboekje gemaakt voor patiënten met SOLK en chronische pijn.

Zij zijn alle drie gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische of langdurige pijnklachten, zoals fibromyalgie, lage rugpijn, burn-out, whiplash, nekklachten, bekkenpijn, hoofdpijn.

Kennis over pijn is belangrijk

De aanleiding om het boekje te maken was dat zij vinden dat het belangrijk is voor patiënten dat zij zelf meer kennis hebben van hun chronische of langdurige pijn. Er is wel informatie beschikbaar in de vorm van boeken en filmpjes, maar voor veel mensen is dit te uitgebreid, ingewikkeld of men is sceptisch of rekent zich niet tot de doelgroep.

Chronische pijn is een veel voorkomend gezondheidsprobleem. Eén op de vijf volwassen Europeanen lijdt aan chronische pijn, waarvan 34% de pijn als ernstig ervaart. In de onlangs verschenen Zorgstandaard Chronische Pijn en Zorgstandaard SOLK staat beschreven dat pijneducatie een eerste en belangrijke stap is in de behandeling van chronische of langdurige pijn.

In het voorlichtingsboekje ‘Hoe alles tussen de oren zit….’ leggen de therapeuten op eenvoudige wijze uit wat chronische pijn inhoud en geven daarbij handvatten waarmee men zelf aan de slag kan om hun situatie te verbeteren. De voorlichting richt zich verder onder andere op hoe men denkt over de pijn, het bevorderen van zelfinzicht, het belang van zelf de regie hebben en uitleg over sensitisatie.

Sensitisatie

Vaak is er sprake van sensitisatie: veranderingen binnen het centrale zenuwstelsel waardoor dit overgevoelig is geworden wat de pijn doet aanhouden. De meeste mensen weten dit niet en zoeken de oorzaak op de verkeerde plek. Gelukkig bestaat desensitisatie ook, het is vaak een hele eyeopener. De behandeling richt zich op wat men zelf kan doen om de sensitisatie te verminderen en het belang van het oplossen van eventuele onderliggende problemen.

Mensen overschrijden (vaak) onbewust hun belastinggrenzen, cijferen zichzelf weg of hebben een onopgelost (emotioneel) probleem. Via het limbisch systeem in de hersenen, waar zowel pijn als emoties worden gereguleerd kan de sensitisatie dan voortduren….

Door met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van het boekje ‘Hoe alles tussen de oren zit….’, krijgt men inzicht waar ‘de schoen wringt’ en kan men zelf, met hulp van de therapeut, het probleem gericht en doeltreffend aanpakken.

Het voorlichtingsboekje ‘Hoe alles tussen de oren zit….’ is verkrijgbaar bij bovengenoemde therapeuten.

Bron: Oefentherapie Ommen, 26 juli 2018