Alice Horsman Oefentherapie Ommen
Chevalleraustraat 13 - 7731 EE Ommen
- 0529 - 45 12 57

Om de kwaliteit van de zorg te behouden en voortdurend te verbeteren, richt ik me op:

Lidmaatschap VvOCM

Ik ben lid van de beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Kwaliteitsregister Paramedici

KP logoAls oefentherapeut Cesar en psychosomatisch oefentherapeut (PST) sta ik ingeschreven in het ‘Kwaliteitsregister Paramedici. Mijn praktijk voldoet aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in dit register. Om de vijf jaar vind herregistratie plaats. Het nummer waarmee ik sta ingeschreven in het KP-register is 29901143594.

Intercollegiale overleggroepen en deelname netwerken

Voor intercollegiaal overleg met collega’s oefentherapie Cesar uit de regio komen we vijf maal per jaar bijeen in Ommen. Daarnaast bezoek ik de bijeenkomsten van het Netwerk chronische pijn Zwolle, het netwerk Psychosomatiek Zwolle en SOLKNet, waar ik lid van ben. Gemiddeld bezoek ik vier bijeenkomsten per netwerk per jaar met als doel ervaringen uitwisselen, nieuwe inzichten opdoen en elkaar inspireren.

Oefentherapeuten maken voorlichtingsboekje voor patiënten met chronische pijn

Voorlichtingsboekje: Hoe alles tussen de oren zit….

Zo is in samenwerking met twee collega’s het voorlichtingsboekje ‘Hoe alles tussen de oren zit…’ tot stand gekomen. Een simpel boekje met uitleg over wat er gebeurd in je hoofd en lijf bij chronische pijn en SOLK. En de mensen die het betreft zijn daar heel blij mee en dat geeft mij energie!

Bij- en nascholing

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut kijkt samen met u naar uw leefstijl, uw lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten. Wat gebeurt er als u zit, loopt of andere bewegingen maakt? Welke spieren en gewrichten krijgen het daarbij zwaar te verduren? Daarbij wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar het hele lichaam.

Om mijn vakkennis te blijven ontwikkelen volg ik jaarlijks bij- en nascholing. De laatst gevolgde cursus was Acceptance and Commitment Therapy (ACT) een nieuwe vorm van gedragstherapie, die je helpt omgaan met vervelende gedachten en gevoelens. Vooral mensen met chronische pijn, stressklachten en SOLK kan ik hiermee nog beter helpen.

Cliënt tevredenheidsonderzoek

De kwaliteit van de praktijk Oefentherapie Ommen word gemeten door het onafhankelijk onderzoeksbureau Qualiview. Aan het eind van de therapie word uw medewerking hier voor gevraagd.

Kamer van Koophandel

De praktijk staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 08198242.