Alice Horsman Oefentherapie Ommen
Chevalleraustraat 13 - 7731 EE Ommen
- 0529 - 45 12 57

Privacy bescherming

Op de registratie van uw gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing, hier vloeien de volgende regels uit voort:

1. Informatieplicht

U wilt als cliënt weten wat de oefentherapie inhoudt en wat deze therapie voor u kan betekenen. Als oefentherapeut heb ik de plicht om u goed te informeren, begeleiden en adviseren voor en tijdens de behandeling. Als cliënt dient u ook informatie te verstrekken, die voor de behandeling relevant is.

2. Dossier

Om u goed van dienst te kunnen zijn houd ik een dossier bij met gegevens die te maken hebben met uw behandeling. U heeft het recht op inzage in dit dossier dat volgens de wet gedurende 15 jaar moet worden bewaard. Meent u dat gegevens onjuist zijn vastgelegd dan kunt u mij verzoeken deze te wijzigen.

3. Privacy- en geheimhoudingsplicht

Ik heb een geheimhoudingsplicht, alles wat u met mij bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming zal informatie aan anderen worden verstrekt, uw privacy zal worden gerespecteerd.

4. Deskundigheid oefentherapeut

Als cliënt mag u uitgaan van mijn deskundigheid. Als oefentherapeut blijf ik mij doorlopend ontwikkelen om u nóg beter te kunnen helpen.

5. Onderzoek

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens geanonimiseerd worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsverbetering kunt u dit aan mij kenbaar maken. Mocht het voor het onderzoek wenselijk zijn dat gegevens persoonlijk herleidbaar zijn, dan zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daar schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben, bespreekt u dat dan met mij. Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij het Klachtenloket Paramedici.

www.klachtenloketparamedici.nl of 030 – 310 09 29