Alice Horsman Oefentherapie Ommen
Chevalleraustraat 13 - 7731 EE Ommen
- 0529 - 45 12 57

De psychosomatisch oefentherapeuten Anja Mulder, Margreet Tombrock en Alice Horsman hebben een voorlichtingsboekje gemaakt voor patiënten met SOLK en chronische pijn.

Zij zijn alle drie gespecialiseerd in chronische of langdurige pijnklachten, zoals fibromyalgie, lage rugpijn, burn-out, whiplash, nekklachten, bekkenpijn, hoofdpijn.

Kennis over pijn is belangrijk

Zij vinden het belangrijk dat cliënten die lijden aan deze klachten zelf meer kennis hebben van hun chronische of langdurige pijn. Er is al wel veel informatie beschikbaar in de vorm van boeken en filmpjes, maar een eenvoudig boekje was er nog niet.

Chronische pijn is een veel voorkomend gezondheidsprobleem. Eén op de vijf volwassen Europeanen lijdt er aan,  waarvan 34% de pijn als ernstig ervaart. In de onlangs verschenen Zorgstandaard Chronische Pijn en Zorgstandaard SOLK staat beschreven dat pijneducatie een eerste en belangrijke stap is in de behandeling.

In het voorlichtingsboekje ‘Hoe alles tussen de oren zit….’ leggen de therapeuten op eenvoudige wijze uit wat chronische pijn inhoud. De voorlichting richt zich onder andere op: hoe men denkt over pijn, uitleg sensitisatie, verbeteren klachtinzicht en wat men zelf kan doen om de pijn of  klachten te verminderen. Het belang om zelf de regie te hebben.

Sensitisatie

Vaak is er sprake van sensitisatie: veranderingen binnen het centrale zenuwstelsel waardoor dit overgevoelig is geworden. De meeste mensen weten dit niet en zoeken de oorzaak op de verkeerde plek. Gelukkig bestaat desensitisatie ook, het is vaak een hele eyeopener. De behandeling richt zich op wat men zelf kan doen om de sensitisatie te verminderen en het belang van het oplossen van eventuele onderliggende problemen.

Mensen overschrijden (vaak) onbewust hun belastinggrenzen, cijferen zichzelf weg of hebben een onopgelost (emotioneel) probleem. Via het limbisch systeem in de hersenen, waar zowel pijn als emoties worden gereguleerd kan de sensitisatie dan voortduren….

Door met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van het boekje ‘Hoe alles tussen de oren zit….’, krijgt men inzicht waar ‘de schoen wringt’ waardoor men zelf, met hulp van de therapeut, het probleem gericht en doeltreffend kan aanpakken.

Het voorlichtingsboekje ‘Hoe alles tussen de oren zit….’ is verkrijgbaar bij bovengenoemde therapeuten.

Bron: Oefentherapie Ommen, 26 juli 2018